_MG_9084 copy.jpg _MG_9081 copy.jpg

Starburst Ring

45.00
2068v2 copy.jpg 2069v2.jpg

Hamsa Ring

45.00
Q1-2076v2.jpg Q1-2076v2.jpg

Square Band Ring

45.00
Crystal Evil Eye Ring 2038v2.jpg

Crystal Evil Eye Ring

45.00
2060v2.jpg 2061v2.jpg

Silver Heart Ring

45.00
Midi Open Pave Ring Q3-2071v2.jpg

Midi Open Pave Ring

45.00
Evil Eye Pave Ring 2050v2.jpg

Evil Eye Pave Ring

45.00
Leaf Ring 2067v2.jpg

Leaf Ring

45.00
Crystal Quatro Ring _MG_1938.jpg

Crystal Quatro Ring

45.00
_MG_9420 copy copy.jpg _MG_9420 copy copy.jpg

Midi ZigZag Ring

45.00
Glass Evil Eye Ring 2073v2.jpg

Glass Evil Eye Ring

45.00
_MG_9433 copy.jpg _MG_9433 copy.jpg

Silver Arrowhead Midi Ring

45.00
DBTY Chained Double Ring _MG_9497.jpg

DBTY Chained Double Ring

98.00
_MG_1640 copy.jpg _MG_1642 copy.jpg

Mini Star Ring

45.00
_MG_1658 copy.jpg _MG_1661 copy.jpg

Small Bar Ring

45.00
_MG_1652-Recovered copy.jpg _MG_1654 copy.jpg

Love Ring

45.00
Vintage Spike Midi Ring _MG_9425 copy.jpg

Vintage Spike Midi Ring

45.00
_MG_9436 copy.jpg _MG_9436 copy.jpg

Turquoise Gemstone Ring

45.00
_MG_1664 copy.jpg _MG_1666 copy.jpg

Grecian Band Ring

45.00
_MG_2051.jpg _MG_2053.jpg

Midi Rectangle Pave Ring

45.00